NEHEMIAH GATEWAY University

Legal notice

NEHEMIAH GATEWAY Albania holds the responsibility and the copyright for all the information on this website.

 

NEHEMIAH GATEWAY Albania
Rruga Nehemia
7304 Bucimas
Albania
t: +355 (0) 868 20004
f: +355 (0) 868 20005
e: office@nehemiah-gateway.org
www.nehemiah-gateway.al

 

NEHEMIAH GATEWAY Albania is a Nonprofit Organization registered in Albania as Humanitarian Foundation in 1995 and also in Tirana District Court in 2002 under the Albanian law for Nonprofit Organizations.

 

VKM Nr. 830 of 04/06/2008/AL
Institution of NEHEMIAH GATEWAY Albania
Pogradec Court 
Reg. Nr. 4569 of 01/08/1995
NIPT J64103684E
Executive Director: Herolinda Shkullaku
Chairman of the Supervisory Board: Arnold Geiger

x
Për të siguruar një eksperiencë më të mirë për ju, ne përdorim „cookies” në faqen tonëmësoni më shumë OK
Nach Oben