NEHEMIAH GATEWAY University

Start » Home » News » News Details
All News » 

NEWS

02/06/2018 | Nuremberg, Germany
New Donations Account

Are you a donor in Germany/Europe and do not yet use our online donations tool? We have a new bank account number for donations:

 

IBAN: 
DE52 760 50 10100 11777711

BIC/SWIFT: SSKNDE77XXX

 

Please use this new account for all your future donation transfers. BIC/SWIFT codes remain the same. The old account will remain but will be solely used for administrative purposes. Thanks! x
Për të siguruar një eksperiencë më të mirë për ju, ne përdorim „cookies” në faqen tonëmësoni më shumë OK
Nach Oben