Procesi i aplikimit

Kriteret e pranimit

Programi Bachelor

  • Nota mesatare e Maturës Shtetërore: 7 (minimumi)
  • Nota mesatare e matematikës: 7 (minimumi)
  • Aftësi në gjuhën angleze, certifikatë e nivelit B1 (TOEFL iBT  57/86); (TOEFL ITP  460); (TOEIC 381/649)

 

Programi Master

  • Nota mesatare e Bachelor: 7 (minimumi)
  • Aftësi në gjuhën angleze, certifikatë e nivelit B1 sipas udhëzimeve të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë .

Aplikimi 

Nëse i plotësoni të gjitha kërkesat e pranimit për në Shkollën e Lartë "Nehemiah Gateway", mund të vazhdoni me aplikimin. Butonat e  mëposhtëm do t'ju çojnë  në procedurën e nevojshme:

 

Intervista

Aplikantët që kalojnë me sukses testet e pranimit, janë të ftuar për një intervistë me Komisionin e Pranimit të Shkollës së Lartë "Nehemiah Gateway". Intervista mundëson njohjen midis aplikantit dhe institucionit, si dhe gjithashtu institucioni mund të kuptojë më mirë motivimin e aplikantit për të studiuar në Shkollën e Lartë "Nehemiah Gateway".