Procesi i aplikimit

Kriteret e pranimit

Programi Bachelor

  • Nota mesatare e Maturës Shtetërore: 7 (minimumi)
  • Nota mesatare e matematikës: 7 (minimumi)
  • Aftësi në gjuhën angleze, certifikatë e nivelit B1

 

Programi Master

  • Nota mesatare e Bachelor: 7 (minimumi)
  • Aftësi në gjuhën angleze, certifikatë e nivelit B2 sipas udhëzimeve të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë .

Aplikimi 

Nëse i plotësoni të gjitha kërkesat e pranimit për në Shkollën e Lartë "Nehemiah Gateway", mund të vazhdoni me aplikimin. Butonat e  mëposhtëm do t'ju çojnë  në procedurën e nevojshme:

 

Testet e pranimit

Aplikantët që janë përzgjedhur sipas preferencave të tyre dhe notës mesatare të gjimnazit, do t'iu kërkohet të kryejnë testet e pranimit. Anglishtja është gjuha e mësimdhënies në Shkollën e Lartë "Nehemiah Gateway" dhe për këtë arsye aplikantët duhet t'i nënshtrohen një testi të gjuhës angleze. Së bashku me testin e gjuhës angleze, aplikantët i nënshtrohen edhe një testi në lëndën e matematikës. Aplikantët që paraqesin certifikata gjuhësore (p.sh. TOEFL, Cambridge, etj.) nga qendrat e licencuara të gjuhëve të huaja, nuk janë të detyruar të bejnë testin e gjuhës angleze.

 

Intervista

Aplikantët që kalojnë me sukses testet e pranimit, janë të ftuar për një intervistë me Komisionin e Pranimit të Shkollës së Lartë "Nehemiah Gateway". Intervista mundëson njohjen midis aplikantit dhe institucionit, si dhe gjithashtu institucioni mund të kuptojë më mirë motivimin e aplikantit për të studiuar në Shkollën e Lartë "Nehemiah Gateway".