Fakulteti dhe Stafi

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Ulli Arnold

Rektori i Shkollës së Lartë "Nehemiah Gateway" 

 

Herolinda Shkullaku, M.Sc. 

Administratore


Fakulteti

 

Emri

Fusha e Kërkimit

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Ulli Arnold

Administrim Biznesi, Menaxhim Produkti, Menaxhim dhe Marketing

Dr. Peter C. Makiriyado

Menaxhim Biznesi, Sipërmarrje, Kontabilitet, Ekonomiks, Menaxhim Performance, Metodat e Hulumtimit, Financat dhe Planifikimi Organizativ

Prof. Dr. Galantina Canco

Menaxhim Performance, Menaxhimi Strategjik

Dr. Nikolai Bunzmann

Metodat e Hulumtimit, Matematikë dhe Statistikë

Renato Preza, Dr. (cand)

Menaxhim i Burimeve Njerëzore, Menaxhimi Strategjik, Praktikat 

Dorian Leka, Dr. (cand)

Ligje, Marëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci, Lidership

Dr. Thomas Queisser

Marketing, Biznes, Menaxhim

Engjellushe Icka, MBA

Menaxhim Materialesh, Marketing dhe Shitje

Dr. Wolfgang Frisch

Ekonomiks 

Lefter Roko, Dr. (cand)

Kontabilitet Industrial, Koste dhe Buxhetimi

Anila Sinani, MSc. 

Departamenti i Kërkimit

Luiza Elmasllari, MSc.

Departamenti i Kërkimit

Stafi 

 

Prof. Dr. Galantina Canco
Dekane - Fakulteti i Biznesit dhe Menaxhimit

Dr. Thomas Queisser
Përgjegjës i Departamentit të Biznesit 

Dr. Wolfgang Frisch
Përgjegjës i Departamentit të Menaxhimit

Prof. Dr. Bardhyl Musai
Përgjegjës i Zhvillimit të Programit dhe Inovacionit Akademik     

Dr. Nikolai Bunzmann 
Përgjegjës i Qendrës Kërkimore-Shkencore

Renato Preza, Dr. (cand)
Asistent Lektor, Departamenti i Biznesit Koordinator i Trajnimeve Praktike

Lefter Roko, Dr. (cand)
Asistent Lektor, Departamenti i Biznesit Koordinator i Trajnimeve Praktike

Engjellushe Icka, MSc
Asistente Lektore, Departamenti i Biznesit

Dorian Leka, Dr. (cand)
Asistent Lektor, Departamenti i Menaxhimit Drejtues i Rekrutimit, Qendra e Shërbimeve Studentore & Alumni

Gian Paul und Andy Ardüser, M.A.
Këshillues studentësh

 

 

Iva Cane, B.A.
Zyra e Pranimit të Studentëve
Sekretaria e Rektoratit

Valbona Dervishllari, MSc.
Sekretariat, Sekretare e Fakultetit

Dorian Leka, Dr. (cand)
Përzgjedhje & Regjistrim
Shërbim Studentor & Alumni

Anila Sinani, M.Sc.
Bibliotekë
Asistente Lektore

Luiza Elmasllari, M.Sc.
Asistente Lektore

Greta Petre, B.A. 
Nëpunës financiar

Arba Xhelo
Specialiste e Sigurimit të Cilësisë dhe Akreditimit

 

 

 

Herolinda Shkullaku, MSh
Administratore

Elona Blacëri, B.A. 
Drejtuese e financave

Manjola Kamolli, MSh
Juriste, Drejtuese e Çështjeve Ligjore

Samuel Geiger
Drejtues Marketingu

Luisa Geiger
Menaxhere e Projektit të Mikpritjes

Dejvi Rexhollari
Koordinator i Shërbimeve të Menaxhimit të Infrastrukturës & Kontabilist


 

Lektorët

 

Lista e mëposhtme mund të ndryshojë përgjatë vitit akademik, si pasojë e programit të ngjeshur të profesorëve:

Emri

Specializimi

Prof. Dr. Roy Jenkins

Strategic Management

Assoc. Prof. Melissa St. James, Ph.D.

Marketing, Advertising, Tourism

Assoc. Prof. Dr. Thomas Norman

Human Resources

Assoc. Prof. Dr. Ema Kristo

Research Methods, Critical Thinking

Dr. Jeffery Adams

Material and Production Management

Chris Hale, Ph.D. jur. Phi Delta Phi

Contract Law, Company and Labor Law 

Dr. Farooq Ahmed Chudry

Marketing

Dr. Stephen Kelly

Strategic Management

 

 

 

 

 

Emri

Specializimi

Dr. Michael Savvas

Human Resources Management

Dr. Eduart Little

Management Accounting

Dr. George Sturm

Statistics and probability Biostatistics and mathematics Research Methods Computer technology Research in electronics manufacturing Quality Control

Dr. Besnik Fetaj

Economics

Michelle Mann, CPA

Financial Accounting

Mary Moyles-Johnson, Teacher PGC, TEFL, LCCC

Business English

Marcelle Bugri, M.A.

Strategic Management

Matthias Malessa, Dipl.-Volkswirt

Human Resources, Leadership 

Paul Donders, Dipl.-Ing. (FH) Architektur

Leadership

Arlinda Merdani, M.A.

Academic Writing, International Development

Eliverta Muço, M.A.

Entrepreneurship, Financial Controlling


Entiteti akademik

Rektorati:

Rektor – Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Ulli Arnold 

Zv. Rektor/ Drejtuesi i Fakultetit – Dr. Peter C. Makiriyado 
Administratore – Herolinda Shkullaku, M.Sc.

Fakulteti:

Dekane – Prof. Dr. Galantina Canco

Përgjegjës i Departamentit të Menaxhimit – Dr. Wolfgang Frich

Përgjegjës i Departamentit të Biznesit – Dr. Thomas Quiesser

Komisioni i Çështjeve Akademike:

Drejtues Fakulteti – Dr. Peter Makiriyado
Përgjegjës i Departamentit të Menaxhimit – Dr. Wolfgang Frich
Përgjegjës i Departamentit të Biznesit – Dr. Thomas Quiesser
Përgjegjës i Qendrës Kërkimore-Shkencore - Dr. Nikolai Bunzmann

 

 

Bordi Këshillues: 

Uni. Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Ulli Arnold
Jürgen Feldmeier, Attorney at Law
Roman Fertinger
Barbara von Schnurbein, M.A.
Dr. Andreas Metzger
Anke Neuzerling, M.A.
Johannes Selle, MP
Prof. Dr. Harald Seubert
Prof. Dr. Manfred Spreng
Prof. Dr. Goran Rafajlovski
Dr. Jonathan Daniel

 

Komisione:

Komisioni i Kurrikulës 
Komisioni i Sigurimit të Cilësisë
Komisioni i Pranimit
Komisioni Disiplinor i Studentëve

Entiteti Administrativ

 

Bordi Administrativ dhe Mbikqyrës:

Dr. Elis Tarelli
Manjola Kamolli
Samuel Geiger
Elona Blacëri
Joana Mimini