Master Shkencor në "Menaxhim" me profil në "Biznes"

Programi Master Shkencor fokusohet në edukimin e mëtejshëm të drejtuesve dhe zgjerimin e aftësive të tyre në fusha të ndryshme. Qëllimi është t'i ndihmojmë ata të bëhen drejtues  sa më të mirë.


Kurrikula

Programi mbulon një larmi fushash nga Lidershipi Strategjik dhe Menaxhimi te Burimet Njerëzore, nga Qeverisja dhe Zhvillimi Organizativ, deri tek Ndryshimi i Menaxhimit dhe Kontabiliteti. Praktika në vitin e dytë të studimeve e kompleton përvojën e të mësuarit dhe përgatit profesionistë të ardhshëm për sfidat që vijnë.

Tarifat, bursat dhe politika e rimbursimit

Tarifat 

Tarifa e regjistrimit 1.300 lekë (pas regjistrimit në universitet)*

Tarifa e shkollimit 180.000 lekë/ vit (studentë shqiptarë)*

Tuition fee 3.600 Euro/year (international students)*

Më shumë informacion mbi tarifat dhe tarifat që mund të gjeni këtu.

* tarifat mund të ndryshojnë në të ardhmen - tuition fees may change in the future

Bursat

Për më tepër, aplikantët e kualifikuar të Akademisë Nehemiah Gateway kanë mundësinë të aplikojnë për një bursë të plotë, ose të pjesshme, ose të marrin pjesë në Programin e Punës dhe Studimit të Fondacionit Nehemiah Gateway Albania. Aplikantët ndërkombëtarë që gjithashtu aplikojnë për bursë mund të marrin vetëm pranimin e kushtëzuar të Akademisë Nehemiah Gateway. Ju lutemi na kontaktoni për më shumë informacion mbi bursat ose Programin e Punës dhe Studimit. Klikoni këtu për të aplikuar për bursa.  Klikoni këtu për të aplikuar për bursa studimi.

Politika e Rimbursimit

Studentët që tërhiqen nga studimet e tyre kanë të drejtë të marrin një rimbursim të tarifave të shkollimit të paguar. Shuma e rimbursimit do të bazohet në planin e mëposhtëm:

• Studentët që tërhiqen para fillimit të vitit akademik ose gjatë javës së parë të klasave kanë të drejtë për një rimbursim të plotë (100%) të tarifave të shkollimit të paguar.

• Studentët që tërhiqen gjatë javës së dytë të klasave kanë të drejtë për një rimbursim prej 75% të tarifave të aplikuara të shkollimit të paguara.

• Studentët që tërhiqen pas javës së dytë të klasave nuk kanë të drejtë për rimbursim të tarifave të paguara të shkollimit.

Ju lutemi vini re se regjistrimi ose tarifat e tjera administrative nuk mund të kthehen!