Proçedura dhe Rregullore

Proçedurat e duhura, kriteret si dhe normat ligjore luajnë një rol të rëndësishëm për ne. 
Një nga vlerat tona është "integriteti" dhe ne përpiqemi ta reflektojme atë në çdo veprim tonin.
Në këtë rubrikë do të gjeni rregullore dhe proçedura të ndryshme që mund t´ju ndihmojnë përgjatë rrugëtimin me ne.