Akreditime

Shkolla e Lartë "Nehemia Gateway" është e përkushtuar të sigurojë cilësi lartë në arsim.

Një avantazh i jashtëzakonshëm dhe i rrallë i akreditimit të trefishtë, nënvizon standardet tona të larta që hapin dyert për të diplomuarit në një nivel ndërkombëtar: diplomat janë të akredituar në Gjermani, në Sh.B.A dhe në Shqipëri.


521289ed4ae90519ecbe7129a9121af6_XL.jpgShqipëri

Shkolla e Lartë „ Nehemiah Gateway“ është një institucion i arsimit të lartë, i licencuar dhe i autorizuar nga qeveria shqiptare për të ofruar programe studimi universitare.

Bordi i Akreditimit i organit shqiptar të akreditimit publik, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) *, vendosi në mbledhjen e tij të 21 - 22 shtator 2017 përmes vendimit nr. 63, për të dhënë akreditimin institucional të Shkollës së Lartë „ Nehemiah Gateway“për një periudhë prej pesë vitesh akademike deri më 30 shtator 2022 (www.ascal.al)

Programi Bachelor  në "Ekonomi dhe Biznes" është akredituar nga Agjensia e Akreditimit Publik Shqiptar (APAAL), paraardhësi ligjor i ASCAL, përmes vendimit nr. 97 datë 20.10.2017 për një periudhë prej gjashtë viteve akademike deri më 30.09.2023, ndërsa programi Master Shkencor "Lidership dhe Vlerësimi në Arsim" është i akredituar përmes vendimit nr.98, datë 20.10.2017 për një periudhë prej katër viteve akademike deri më 30.09. 2021.

* ASCAL njeh akreditimet nga agjencitë anëtare të Shoqatës Evropiane për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA), midis tyre organin gjerman të akreditimit Fondacioni për Akreditimin e Administrim Biznesit Ndërkombëtare (FIBAA). "


fibaa-logo-de.gifGjermani / Evropë

Në Nëntor 2012, Programi i studimit Bachelor në Ekonomi dhe Biznes u akreditua nga FIBAA, agjensia gjermane e akreditimit dhe anëtare e ENQA, dhe u ri-akreditua në 26 shkurt 2016 për shtatë vite të tjerë (deri në fund të semestrit veror 2023).

Programi Master Shkencor "Lidership dhe Vlerësimi në Arsim" u akreditua në Nëntor 2015.

Fondacioni për Akreditimin e Administrimit të Biznesit Ndërkombëtar (FIBAA)

Berliner Freiheit 20-24
D-53111 Bonn
Deutschland
Phone.: +49 228 2803560 
E-Mail: info[at]fibaa.org
Internet: www.fibaa.org


TRACS-Logo-web-trans.pngShtetet e Bashkuara të Amerikës

Shkolla e Lartë “Nehemiah Gateway” është anëtare e Shoqatës Transnacionale të Kolegjeve dhe Shkollave të Krishtera (TRACS) [15935 Forest Road, Forest, VA 24551; telefon: (434) 525-9539; e-mail: info@tracs.org], duke marrë statusin "Akredituar" si një institucion i Kategorisë III, nga Komisioni i Akreditimit TRACS më 19 prill 2016.

Ky status është i vlefshëm deri më 30 qershor 2022. TRACS njihet nga Departamenti i Arsimit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës (ED), Këshilli për Akreditimin e Arsimit të Lartë (CHEA) si dhe nga Rrjeti Ndërkombëtar për Agjencitë e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (INQAAHE).