Përdorimi i Bibliotekës

Studentët do ta kenë shumë më të lehtë gjetjen e librave dhe materialeve të tjera në sistemim e bibliotekës sonë.

Më poshtë do të gjeni disa sugjerime

Koleksion i përgjithshëm
Në këtë koleksion do të gjeni shumicën e librave, të cilët janë të organizuar nëpër rafte , sipas sistemit Dewey Decimal Classification System (shih më poshtë). Studentët mund të kërkojnë raftet për materialet që i interesojnë. Për shëmbull, një libër mbi matematikën mund të gjendet në sektorin 510. 

Sektori Periodik
Ky sektor përmban botime gazetash dhe revistash.

Sektori i referencës
Në këtë sektor do të gjeni materiale si enciklopedi dhe fjalorë.

Koleksion i Rezervuar
Ky koleksion përmban libra të rrallë dhe të veçantë, të cilët nuk janë për përdorim të jashtëm. Koleksioni audio-visual - Materiale si dokumenta zanor, kaseta video dhe DVD gjenden në këtë koleksion.

Koleksion i vecantë
Ky sektor përmban materiale të cilat kanë një interes të veçantë për isntitucionin, studentët dhe anëtarët e fakultetit. Një koleksion shumë i veçantë  është gjithashtu edhe një sasi e konsiderueshme librash mbi Shkencën e Krijimit. 

Përdorimi i motorëve të kërkimit
Për të gjetur materiale të veçanta, studentët mund të përdorin sistemin digjital të katalogimit në Nehemiah (Biblioteka e NGU butoni i kërkimit). Motorët e kërkimit ndihmojnë që të gjeni materialin specifik që kërkoni.  Më pas sistemi njofton studentitn për përmbajten, vlefshmërinë dhe vendndodhjen e materialit. Për shembull, nëse kërkimi nxjerr një libër, vendndodhja e tij do të identifikohet nga Sistemi i Dewey Decimal. 

Kërkoni ndihmë
Gjithashtu, nëse ju do të keni nevojë për ndihmë, një person është gjithmonë i gatshëm për t'ju ndihmuar me pyetjet dhe paqartësitë që keni, në ambientet e bibliotekës. 

DEWEY decimal system

000 Generalities   500 Pure Sciences
010 Bibliographies   510 Mathematics & Statistics
020 Library & Information Science   520 Astronomy
030 General Encyclopedias   530 Physics
040 (Not used)   540 Chemistry
050 General Periodicals   550 Earth Science
060 General Organizations & Museums   560 Paleontology
070 Journalism & Publishing   570 Life Sciences
080 Collections   580 Botany
090 Manuscripts and Rare Books   590 Zoology
100 Philosophy   600 Applied Sciences & Technology
110 Metaphysics   610 Medicine
120 Epistemology   620 Engineering
130 Paranormal Phenomena & Occult   630 Agriculture
140 Specific philosophies   640 Home Economics
150 Psychology   650 Management
160 Logic   660 Chemical Technologies
170 Ethics   670 Manufacturing
180 Ancient, Medieval & Oriental Philosophy   680 Application-specific Manufacturing
190 Modern Western Philosophy   690 Building
200 Religion   700 Arts
210 Natural Religion   710 Civic & Landscape Art
220 Bible   720 Architecture
230 Christian Theology   730 Sculpture
240 Christian Moral Theology   740 Drawing
250 Local Church & Religious Orders   750 Painting
260 Social & Ecclesiastical Theology   760 Graphic & Printed Art
270 History & Geography of Church   770 Photography
280 Christian Denominations & Sects   780 Music
290 Non-Christian & comparative Religion   790 Sports and Recreation
300 Social Sciences   800 Literature
310 Statistical Data   810 American Literature
320 Political Science   820 English Literature
330 Economics   830 Germanic Literature
340 Law   840 French Literature
350 Public Administration   850 Italian Literature
360 Social Concerns & Services   860 Spanish & Portuguese Literature
370 Education   870 Latin Literature
380 Trade & Commerce   880 Classical Greek Literature
390 Customs, Etiquette, Folklore   890 Literature of Other Languages
400 Languages   900 History & Geography
410 Linguistics   910 Travel & Geography
420 English Language   920 Genealogy & Geography
430 Germanic & Scandinavian Languages   930 Ancient History
440 French   940 European History
450 Italian   950 Asian History
460 Spanish & Portuguese   960 African History
470 Latin   970 North American History
480 Classical Greek   980 South American History
490 Other Languages   990 History of Other Areas